Pogoji prijave

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.

Vračilo štartnine je možno z zdravniškim potrdilom (oz. tekaču, ki je plačal, čeprav so bila plačila že zaprta) najkasneje do 10.5.2023. Ob tem zaračunamo administrativne stroške v višini 5€. Prenos štartnine na drugega tekača je možen do 1.5.2023, brezplačno.

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na druge dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

Na dogodku bodo zajete fotografije in video posnetki, na katerih bo mogoče razpoznati udeležence. Soglašam z izdelavo takšnih izdelkov. Poleg tega Nočni 10ki (društvu Vitezi Dobrega teka) in sponzorjem projekta podeljujem pravico do uporabo foto/video gradiva za promocijo in oglaševanje. Moje soglasje je izključno, brez omejitev časovnih, predmetnih in prostorskih področij uporabe. Pravice se dodelijo brezplačno in brez kakršnih koli plačil v naravi.

*For foreign runners*

RACE DISCLAIMER AND WAIVER OF LIABILITY

I declare I will be 18 years or over on the day of the event
I am fully aware of the actual and potential risks in participation in this event
I declare that I will not compete in the race unless I am medically fit on the day of the race and that, in any case, I will compete at my own risk.
To the extent permitted by law, I accept that the organisers and sponsors of the race, or any of their agents, will not be liable for any loss, damage, action, claim, costs or expenses, which may arise in consequence of my participation of the event.
Nothing in these terms of use shall exclude or limit the liability of the organisers or their agents for death or personal injury due to its negligence or for its fraud
I grant my permission to Vitezi Dobrega Teka and its sponsors, assigns and licenses to use or authorise others to use photographs, motion pictures, recordings, data or any other record of my participation in this event for any legitimate purpose without remuneration
I have read and understand the above.