Splošni pogoji zavarovanja

Udeleženec, ki se odloči za nakup dnevnega zavarovanja - paket Nočna 10ka pri Vzajemni - soglaša s spodnjimi pogoji in klavzulami

-> Želim skleniti nezgodno zavarovanje za čas udeležbe na rekreativnem teku in soglašam s spodaj navedenimi klavzulami

S prijavo na 12. Nočno 10ko 2018 udeleženec prireditve, soglašam s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z. (dalje Vzajemna). Nezgodno zavarovanje, za katerega veljajo splošni pogoji SP-KNE-15, ki jih udeleženec v celoti sprejemam, velja za osebe, stare od 18 do 74 let, in se sklene za čas udeležbe na rekreativnem teku 12. Nočna 10ka 2018, na katerega se udeleženec prijavljam ter vključuje naslednja nezgodna kritja: trajna invalidnost zaradi nezgode 9.000,00 EUR (izplačilo ob 100 % nezgodni trajni invalidnosti 18.000,00 EUR), nezgodna mesečna renta 50,00 EUR (v primeru nezgodne trajne invalidnosti nad 50 %), enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode 250,00 EUR, bolnišnični dan zaradi nezgode 10,00 EUR (na nočitev v bolnišnici) ter zlom kosti do 200,00 EUR. Premijo v višini 1,00 EUR poravna udeleženec organizatorju, skupaj s plačilom štartnine. Pravice iz zavarovanja lahko uveljavlja udeleženec skladno s splošnimi pogoji SP-KNE-15.

Udeleženec soglašam, da moje osebne podatke obdelujeta organizator prireditve in Vzajemna, za namene sklenitve in izvajanja nezgodnega zavarovanja.

Udeleženec dovoljujem, da Vzajemna moje osebne podatke, ki jih na podlagi sklenjene pogodbe, zakona ali moje privolitve obdeluje v svojih zbirkah, do preklica te izjave obdeluje tudi za namene neposrednega trženja, vključno s segmentacijo in profiliranjem. To pomeni, da sme zbrane osebne podatke uporabiti tudi tako, da svoje produkte prilagaja in ponuja upoštevaje mojo starost, spol, status in druge osebne okoliščine, vključno s podatki o mojem zdravstvenem stanju. Neposredno trženje se lahko izvaja preko vseh komunikacijskih kanalov (pošta, telefon, mail idr.). Seznanjen sem, da lahko dovoljenje za uporabo osebnih podatkov za gornje namene kadarkoli prekličem, na način, da zahtevo za preklic pošljem na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana oziroma na e-poštni naslov info@vzajemna.si. Vzajemna bo v 15. dneh ustrezno preprečila uporabo mojih osebnih podatkov za te namene ter me o tem obvestila pisno v nadaljnjih 5. dneh. Stroške vseh dejanj zavarovalnice v zvezi s preklicem krije Vzajemna. Prav tako sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.