/
TOREK, 12. 05. 2015
Priprave na Nočno 10ko v okviru projekta Pospeši ritem

Projekt Pospeši ritem, ki ga v sodelovanju s strokovnjaki organizira Coca-Cola Slovenija je del globalne iniciative podjetja, usmerjene v ozaveščanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga. Zadnje raziskave Eurobarometra o telesni aktivnosti kažejo, da se skoraj 60 % državljanov Evropske unije le redko ali nikoli ne rekreira oziroma ukvarja s športom. V Sloveniji se redko ali nikoli ne rekreira 50 % prebivalcev.

Namen projekta Pospeši ritem je izobraževanje posameznikov o pomenu telesne aktivnosti, pravilnem pristopu k teku ter spodbuditi čim večje število posameznikov k aktivnem preživljanju prostega časa. Pomemben del projekta pa so brezplačni tekaški treningi, ki bodo v Ljubljani, Mariboru, Celju in na Bledu dvakrat tedensko potekali od 19. maja do 2. julija (vsak torek in četrtek, med 18.30 in 20.00 uro). Tekaški treningi so namenjeni popolnim začetnikom, rekreativnim tekačem in vsem tekaškim navdušencem. Na vsaki lokaciji bo za tekače skrbela strokovna ekipa tekaških trenerjev, ki bo treninge prilagodila sposobnostim in telesni pripravljenosti posameznikov. Treningi se postopno nadgrajujejo in tako omogočajo postopen ter varen napredek pri doseganju osebnih tekaških ciljev.

Izmed vseh rednih udeležencev tekaških treningov bo izbranih nekaj, ki jim bo Coca-Cola Slovenija omogočila brezplačno udeležbo na teku Nočna 10ka, ki bo 11. julija potekala na Bledu. Tekači se bodo teka udeležili v spremstvu Jureta Koširja, ambasadorja projekta Pospeši ritem.

Na sliki od leve proti desni: Marko Roblek, organizator teka Nočna 10ka, Jure Košir, ambasador projekta Pospeši ritem,Maja Murič, Coca-Cola Slovenija, Dejan Lenart, vodja trenerjev v okviru projekta Pospeši ritem, Jure Bornšek, fizioterapevt in Aleš Vičič, športni psiholog

Avtor fotografije: Matic Bajželj